İletişim Bilgileri

Adres:Hüsrev Gerede cad.
Ömer Rüştü Paşa sok.
No:3/A
Teşvikiye/Şişli/İSTANBUL
Telefon:0212 227 82 22
Fax:0212 227 82 52
E-Posta:yonetim@ozengroup.com
Denetim Kurulu Raporu Örneği
KAT MALİKLERİ DENETİM KURULU RAPORU
                   ......................APARTMANI DENETİM KURULU RAPORU
           ........................Apartmanı yöneticisinin 01.04.2005-31.12.2006 tarihleri arasındaki bir yıllık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit  edilmiştir.
      A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:
      1-Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.                 GİDERLER                                       MİKTARI 
             1-Yakıt Gideri                                  1.500.-TL
             2-Elektrik Gideri                                  400.-TL
             3-Su Gideri                                          450.-TL
             4-Kapıcı Gideri                                     500.-TL
             5-Bakım Onarım Gideri                      200.-TL
             6-Demirbaş Gideri                              100.-TL
             7-Temizlik Gideri                                   80.-TL
             8-Muhtelif Giderler                                40.-TL
              ------------------------------------------+------------------------
            TOPLAM                                             3.270.-TL

              GELİRLER
           1-Aidat Gelirleri                                  3.400.-TL
           2-Faiz Gelirleri                                        200.-TL
            -------------------------------------------+------------------------
           TOPLAM                                             3.600.-TL

   2-Gelir ve gider arasındaki farkın aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

             GELİR /GİDER FARKI

           GELİRLER-------------------------------3.600.-TL
           GİDERLER-------------------------------3.270.-TL
            MEVCUT---------------------------------- 330.-TL

 3-Gelir ve gider arasındaki farkın(mevcudun)aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiştir.
              MEVCUTLARIN DURUMU
             BANKALARDA---------------------------250.-TL
            KASADAKİ NAKİT-----------------------  80.-TL        
            TOPLAM------------------------------------330.-TL
 B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:
  1-Yönetim kurulu defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu,
  2-Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı,ayrı dosyalarda daha düzenli tutulması gerektiği,
  3-Bazı kat maliklerinin aidatlarını devamlı 5-10 gün gecikmeli ödedikleri,bu durumdaki kat maliklerine usulüne uygun uyarı yazısı yazılması gereği,tespit edilmiştir.
 SONUÇ:         Yöneticinin çalışma ve faaliyetlerinin başarılı olduğu,kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.Yöneticini İbra edilmesi hususunu Kat malikleri kuruluna arz olunur.                          
                  APARTMAN DENETİM KURULU  
         Başkan                       Üye                            Üye