İletişim Bilgileri

Adres:Hüsrev Gerede cad.
Ömer Rüştü Paşa sok.
No:3/A
Teşvikiye/Şişli/İSTANBUL
Telefon:0212 227 82 22
Fax:0212 227 82 52
E-Posta:yonetim@ozengroup.com
Eğimli Çatılar
Bunların % 40 ı iç buharlardan kaynaklanan yersiz şikayetlerdir. Dolayısı ile yönetici olarak mutlaka problemin teşhis aşamasında devrede olmalısınız.Aksi halde ustaların elinde oyuncak olabilirsiniz.
Önce çatı tiplerini inceliyelim, avantaj ve zayıf noktalarını ele alalım
ÇATI TİPLERİ:
1.Gizli Dere Çatılar:

Genel sorunları derelerin gizli olması nedeni ile , dere içinde yükselen yağmur suları dere ek yerlerinden veya kitemit altından çatıya nüfüz ederler. Bir kuş ölüsü veya bir naylon torma iniş borusu ağzını tıkayıp sağlam çatının akmasına neden olabilir. Keza korkuluk duvarı
(Parapet duvarı) Üst döşeme betonu ile beraber dökülmedi ve üstelik tuğladan örüldüyse bina
dışında yere paralel çatlaklar gözükür.
2.Saçaklı Çatılar

Problemleri genelede azdır derelerin dışarıda olması bir avantajdır ancak yoğun kar erimeye başlayıpta kayma yaparsa derelerin dışa eğrilmelerine (Yamulma ve kırılma) ve su akıtmasına sebep olurlar.
3.Saçaksız Çatılar


Bir saçak koruması yoktur ancak yinede yoğun karda dereler eğilebilir.
4.Saçaklı Gizlidere çatılar.

Gizli dereyi bina yaşam alanının dışına alan çatılar Bunlarda da çatı dere kaçakları üst daireye girmezse zaman içinde saçağın demir olan yerlerinde bozulma ve dökülmelere neden olur.
ÇATI ONARIMI VE YILLIK BAKIMLAR

Çatı Doğru bir şekilde yapılmış bir çatı kolay kolay bozulmaz ancak zamanla yapılacak küçük bakımlar sizleri büyük onarım maliyetlerinden kurtarır.

Soru1.Çatımızın eğimi Yeterli mi?
  Cevap Kiremit çatılarda minimum % 33 eğim olmalıdır eğim bundan az ise her zaman sorun yaşanır.(Çaresi komple çatı yaptırmak.) Oluklu levha kaplı çatılarda % 12-15 eğim kurtarır.
Soru 2.Çatıcının söylediği gibi alt yapımız bozuk mu?
 Cevap-Çatıda zaman içinde oluşan kısmi çökmeler varsa veya üzerine çıktığınızda bir sallantı hissediyorsanız kiremitleriniz aşağıya kayma riski taşıyor. Çatınız akmasa dahi alttan takviyeler ile sallantıyı kesmek gerekir.
Soru 3.Çatımızda su kaçıran detay Problemleri nelerdir?
  Cevap.-Baca ve aydınlık dipleri, ters eğimler, mahyalar en belli başlı çatı detay problemleridir. problemli bölgeye yapılacak birkaç saatlik bir müdahale ile çözülebilir.bundan dolayı komple çatı aktarmaya gerek yoktur.
Soru 4.Dere ve iniş yetersizlikleri var mı ? ölçüsü nedir?
 Cevap-Genelde gizli dere çatılarda en çok yaşanan problemdir ve derelerin taşıyamadığı fazla sular kiremit altı yönünden çatı arasına girer..Halbuki saçaklı çatılarda dere taşıyamaz ise dışarı taşırır.İstanbul ikliminde 300 metrekarelik bir çatıda 4 adet 10 cm çapında (Yüzlük) iniş borusu yeterlidir.
Soru 5.İç duvarlarda siyah akıntılar var acaba çatıdan mı geliyor?
Cevap
.Bacalarda şapka bulunmaması veya bacanın içine yağan yağmurlarda bina içlerinde rutubete neden olurlar. Tipik belirtileri baca kenarlarından sızan siyah renkli akıntılardır.Çaresi baca diplerini kontrol edip bacaya şapka yaptırmak.
YILLIK ÇATI BAKIMI
Çatılarımızın kış gelmeden evvel mutlaka yıllık bakımlarının yapılması gerekir.Bunu sizlerde aşağıda yazıldığı gibi yapabileceğiniz gibi Özendan 100TL + Kdv ödeyerek bir eleman isteyip yaptırtabilirsiniz.
1.Kaymış kiremitleri varsa düzeltin.
2.Kırık kiremit ve mahyaları yenileri ile değiştirin.
3.Dere içlerini süpürün güvercin ölüleri, kuş yuvaları naylonlar gibi yabancı cisimleri   çatıdan uzaklaştırın.
4.Dere ek yerlerini ve delikleri kontrol edip yamayın.