İletişim Bilgileri

Adres:Hüsrev Gerede cad.
Ömer Rüştü Paşa sok.
No:3/A
Teşvikiye/Şişli/İSTANBUL
Telefon:0212 227 82 22
Fax:0212 227 82 52
E-Posta:yonetim@ozengroup.com
Toplanma Yeter Sayisi
Kat Malikleri Kurulunun 1. Toplantısı için yeter Sayı

TOPLANMA YETER SAYISI:
Kat malikleri kurulu kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarıdan bir fazlası ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir (Yönetim planının değişmesi gibi özel kararlar hariç)*Örnek apartmanımız 11 daireden oluşsun ve 3 farklı arsa payına sahip daire olsun.
a. zemin daireler 15/280 ve küçük
b.normal daireler 25/280 arsa payı oranına sahip
c.en üst daire ise ikili 50/280 oranında arsa payına sahip.
Toplantı yeter sayısı için.(her iki kural birden olacak)
a.En az 6 dairenin temsil edilmesi lazım (11/2 den fazla)
b.Katılanların arsa payının toplamının 140/280 den fazla olması gerekir.
Bu durumda alttan yukarı doğru 6 dairenin katılması 15+15+25+25+25+25=130
130/280 toplantı yapılabilme yeter sayısının altındadır. Halbuki alt dairelerden biri yerine en üst daire katılsaydı 165/280 çoğunluk sağlanacağından toplantı yapılabilecekti.
Yukarda bahsi geçen yeter sayı toplantı yapabilmek içindir.
Yönetim planını değiştirmek, vea başka hayati kararlar alabilmek için kanunda o iş için belirtilen yeterli sayıya ulaşmak gerekir