İletişim Bilgileri

Adres:Hüsrev Gerede cad.
Ömer Rüştü Paşa sok.
No:3/A
Teşvikiye/Şişli/İSTANBUL
Telefon:0212 227 82 22
Fax:0212 227 82 52
E-Posta:yonetim@ozengroup.com
Toplantı Sonrası yapılacaklar
YENİ YÖNETİMİN YAPACAKLARI:

1.Kat malikleri kurulu kararları doğrultusunda İŞLETME PROJESİNİ yapmak
2.Bütün resmi defter ve evrakları kontrol edip teslim almak.
3.Apartman demirbaşlarını kontrol etmek ve zimmet defterini incelemek
4.Kendisine aylara yönelik bir iş programı yapmak.
5.Apartman girişine yönetici ve deneticilerin ad adres ve telefonlarını yazmak.
6.İşletme projesini uygun şekilde tebliğ etmek.
7.Bankalara kat malikleri kurulunun kararının noter tasdikli suretini götürüp. yetkilerin size transferini sağlayın
8.İmza sirküleri çıkartın
9.Personel sözleşmelerini gözden geçirin.
10.İşletme Projesinin hukuken kesinleşme süresini bekleyin.
11.Kat malikleri ve Kiracıların yasal tebligat adresleri ile telefon fax gibi bilgilerini derleyin.
12.Kapıcılar dahil apartmanda bütün bulunanların kimliklerini bir liste haline getirip mahalle muhtarınıza tasdik ettirip mahallin kolluk kuvvetlerine veriniz


Artık Aylık Periodik işlere dönebilirsiniz