İletişim Bilgileri

Adres:Hüsrev Gerede cad.
Ömer Rüştü Paşa sok.
No:3/A
Teşvikiye/Şişli/İSTANBUL
Telefon:0212 227 82 22
Fax:0212 227 82 52
E-Posta:yonetim@ozengroup.com
İŞ SÜRELERİ TÜZÜĞÜ
Madde 1 - İş sürelerinin uygulanmasına ilişkin esaslar, bu tüzükte gösterilmiştir.
İş süresi
Madde 2 - İş süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir. İş kanunun 62.Maddesinin birinci fıkrasında yazılı süreler de iş süresinden sayılır. Aynı kanunun 64 üncü maddesi uyarınca verilen ara dinlenmeleri ise, iş süresinden sayılmaz.
Haftalık ve günlük iş süresi
Madde 4 - Genel bakımda,iş süresi haftada en çok 45 saattir.
Günlük iş süresi:
Haftanın 6 iş gününde çalışılan iş yerlerinde 7,5 saati,
Cumartesi günleride tatil edilmek suretiyle haftada 5 iş günü çalışılan iş yerlerinde 9 saati,
Cumartesi günü kısmen tatil edilen iş yerlerinde, Cumartesi günü çalışılan süre 45 saatten çıkarıldıktan sonra, kalanın beşe bölünmesiyle bulunacak süreyi geçemez.
Bir işçinin bu sınırları aşan sürelerde çalıştırılmasında;
*İş kanunu'nun 36 ve 37 nci, 10/9/1960 günlü ve 79 sayılı kanunun 6 ıncı maddeleri
*İş kanunu'nun 35, 66 ve 72 nci maddesine dayanılarak çıkarılan tüzükler.