İletişim Bilgileri

Adres:Hüsrev Gerede cad.
Ömer Rüştü Paşa sok.
No:3/A
Teşvikiye/Şişli/İSTANBUL
Telefon:0212 227 82 22
Fax:0212 227 82 52
E-Posta:yonetim@ozengroup.com
Genel Bilgi
DİLEKÇE NEDİR?
Bir rahatsızlığı, haksızlığı veya isteği yazılı olarak ilgili merciye bildirdiğiniz bir evraktır.
DİLEKÇE YAZARKEN NELERE DİKKAT EDELİM?
1-Dilekçeyi hangi merciye yazacağımız çok önemlidir.Bu mercii talebimizi karşılayacak doğru adresmidir?(Örn.Su saatlerinin yenilenmesi hakkındaki dilekçenizi İl sağlık ocağına vermeniz bir anlam ifade etmez.

2- Dilekçede (talebiniz, şikayetiniz) mutlaka açık ve net olarak ifade edilmelidir.

3-Konu ile ilgili ayrıntılar mutlaka doğru olarak yer almalıdır. (Saat numaraları, tesisat numaraları vs)
4-Dilekçeyi verenin adı, adresi varsa telefon numaraları , dilekçenin tarihi ve diğer bilgiler bulunmalıdır.
5-Dilekçeler en az iki suret olarak hazırlanmalı ve ilgili merciin verdiği sayı, ref nosu gibi bilgiler suretin
üzerine kaydedilmelidir.ilgili mercii tarafından suret onaylatılmalıdır.
6.Dilekçe sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır.

İNTERNET ÜZERİNDEN YAZILAN DİLEKÇELER


1-Yukarıdaki özelliklere ilave olarak e-mail adresiniz doğru olarak yazılmalıdır.

2.İlgili merciin internet sitesinde bir form şeklinde dilekçenizi hazırladıysanız yazıcıda yazdırınız.