İletişim Bilgileri

Adres:Hüsrev Gerede cad.
Ömer Rüştü Paşa sok.
No:3/A
Teşvikiye/Şişli/İSTANBUL
Telefon:0212 227 82 22
Fax:0212 227 82 52
E-Posta:yonetim@ozengroup.com
Yıllık Faaliyet Raporu Örneği
  KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 

..............................APARTMANI YÖNETİM KURULU
 2006-2007 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU    
   

      ........................Apartmanı yönetim kurulu olarak,Nisan 2006-Nisan 2007 dönemi içerisinde genel kurukun verdiği yetki ve alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş;01 Mayıs 2007 de yapılması planlanan olağan genel kurula bilgi vermek amacıyla yapılan çalışmalar aşağıda genel kurulun görüşlerine sunulmuştur
.             Dönem içerisinde apartmanımızın yağmur derelerinin yenilenmesi,apartman dış cephesinin boyatılması,asansörün aylık bakımlarının zamanında yapılması,brulörlerinyıllık bakımının yapılması,yangın tüplerinin yıllık periyodik yenilenmesi ,kapıcı dairesine aspiratör takılması,pencere denizliklerinden giren suyun önlenmesi için denizliklere silikon sürülmesi ve bahçedeki dalları uzayan ağaçların budanması  ile apartmanımız için hayati önem taşıyan kalorifer yakıtı alımı işleri ilgili firma ve şahıslarca toplantılar düzenlenerek ödemeler zamanında yapılarak hizmetlerin aksamaması sağlanmıştır.
             Apartmanımızın menfaatleri azami gözetilerek tüm olumsuzluklara gerekli müdahaleler yapılmış kurallara uygun olarak en iyi hizmet verilmesi yolunda çaba harcanmıştır.
             Apartmanımızda bulundurulması gereken alet ve avadanlıklar,tüm demirbaş eşyalardemirbaş defterine kaydedilmiştir.
             Apartman yönetim kurulunun bir yıllık faaliyeti sırasında yaptığı harcamalar ve gelirlerin dökümü ek'te bilgilerinize sunulmuştur.  
 
GİDERLER                                       MİKTARI
            1-Yakıt Gideri                  3.500.-TL
            2-Elektrik Gideri                  600.-TL
            3-Su Gideri                         850.-TL
            4-Kapıcı Gideri                 1.700.-TL
            5-Bakım Onarım Gideri         400.-TL
            6-Dış cephe Boya gideri      5.000.-TL
            7-Asansör ve Brulör bakım   1.000.-TL
            8-Demirbaş Gideri                 500.-TL
            9-Temizlik Gideri                  120.-TL
            10-Muhtelif Giderler                50.-TL
   ----------------------------------------+------------------------
            TOPLAM                           13.720.-TL

               GELİRLER
           1-Aidat Gelirleri              14.000.-TL
           2-Faiz Gelirleri                    900.-TL
     ----------------------------------+------------------------
           TOPLAM                        14.900.-TL

      GELİRLER TOPLAMI       14.900.-TL
       GİDERLER TOPLAMI       13.720.-TL
       MEVCUT : 1.180.-TL (Apartman yönetimi banka hesabında)
  Genel Kurulun bilgisine saygıyla sunulur(15.04.2007)
         ......................APARTMANI YÖNETİM KURULU
  ÜYE                              ÜYE                        BAŞKAN
  ........................     .....................    ..........................