İletişim Bilgileri

Adres:Hüsrev Gerede cad.
Ömer Rüştü Paşa sok.
No:3/A
Teşvikiye/Şişli/İSTANBUL
Telefon:0212 227 82 22
Fax:0212 227 82 52
E-Posta:yonetim@ozengroup.com
Yıllık Ücretli İzin
İş kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere “yıllık ücretli izin hakkı”tanınmıştır.
Yıllık ücretli izin hakkını kazanabilmek için,o işyerinde,deneme süresi’de içinde olmak üzere en az 1 yıl çalışmış olmak gerekir.
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.
Yıllık ücretli izin kaç gündür?
Hizmet süresi:
1 yıldan 5 yıla kadar olanlara yılda 12 gün.
5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara yılda 18 gün.
15 yıl ve daha fazla olanlara yılda 24 gün,yıllık ücretli izin verilir.
18 ve daha küçük yaştaki işçilere verilecek “yıllık ücretli izin”18 günden az olamaz.
Bu süreler sözleşme ile arttırılabilir.
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında;izin süresine rastlayan ulusal bayram,hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.
İş kanunu’na tabi olanlar,sözleşmelerine “yıllık ücretli izin haklarından vazgeçtiklerine” dair bir hüküm koyamazlar.
Yıllık ücretli izine ilişkin ücret ne zaman ödenir?
Kapıcının izne başlamasından önce peşin veya avans olarak ödenir.

Kapıcı,yıllık ücretli iznini kullanırken başka yerde çalışabilir mi?
Çalışamaz,Ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa,bu izin süresi için kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.Veya sözleşmesi feshedilebilir.
Yıllık Ücretli izin hesabında bayramlar ne olur?
Yıllık Ücretli izin hesabında bayramlar ,hafta tatili, genel tatil günleri , izin süresinden sayılmaz.
Kapıcı,yıllık ücretli iznini kullanırken,yerine bakacak birini bulmak zorunda mıdır ?
Bu konuda iş sözleşmesine bakılır.Sözleşmede yerine birini bulacağına dair bir hüküm yoksa,yerine bakacak birini bulmak zorunda değildir.
Dikkat! İzinde olan kapıcının yerine bakanın ücretini işveren öder.
Kapıcı,hak ettiği halde,yıllık ücretli iznini kullanmadan iş akdi feshedilmişse,ne olur?
Akdin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden yıllık ücretli izin ücreti ödenir.

Kapıcı İzin süresini başka bir yerde geçirmek isterse yol izni verilir mi?
7 güne kadar Ücretsiz izin vermek zaruridir. İş K. Md.52

Yıllık İzin Bölünebilir mi?
Yönetici tarafından bölünemez.Ancak taraflar anlaşarak bir bölümü 12 günden az
olmamak üzere bölünebilir bu durumda her iki parça içinde yönetici 7şer gün yol izni
vermeye mecbur tutulamaz