İletişim Bilgileri

Adres:Hüsrev Gerede cad.
Ömer Rüştü Paşa sok.
No:3/A
Teşvikiye/Şişli/İSTANBUL
Telefon:0212 227 82 22
Fax:0212 227 82 52
E-Posta:yonetim@ozengroup.com
Apartmanda Yapılması Yasak olan işler nelerdir?
YASAK İŞLER
Soru 1. Anagayrımenkulün, kütükte, mesken iş veya ticarethane yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde klinik açılabilir mi?
Cevap: KMK Madde 24 e göre hastane, dispanser, klinik, polikilinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.
Soru 2- Apartmanlarda özel kulüp kurulabilir mi?
Cevap-Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri, imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birisinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfalarına şerh verilir.
Soru 3- Tapu kütüğünde Mesken veya işyeri olarak gözüken bağımsız bölümde diş kliniği, polikliniği veya diş protez labrotuarı açılabilir mi?
Cevap-Açılamaz Çünki H.G.K. 11.10.1972 Gün,E.971/5-193,K.828 Sayılı Kararı ile sakıncalı görülmüş, bir nevi doktor muayenehanesi olarak kabul edilmemiştir. Y.5.H.D.24.12.1979 GÜN,1979/8862 E.9739 K.
Soru 4- İş ve ticaret yerlerinde ayrıca karar almadan fırın açılabilirmi?
Cevap-Evet
Soru 5-Mesken olarak tapuya kayıtlı bağımsız bölüm büro olarak kullanılabilir mi?
Cevap- Evet Bürolar ,K.M.K Madde.24 'de sözü geçen iş yerlerinden ne açık nede kapalı olarak hiç birinin veya benzerlerinin kapsamına girmez. Kullanılması veya kiraya verilmesi için Kat Malikleri Kurulu kararınada ihtiyaç yoktur.
Soru 6- Ticari şirketlerin faaliyet gösterdiği yer büro olarak kabul edilir mi?
Cevap: Hayır Limited - Anonim şirket vb.. ünvanlı kuruluşlar ticarethane kapsamındadır.
Soru 7-Bürolara neler örnektir?
Cevap-Kültür Sanat Vakfı Bürosu, Mühendislik Büroları, Doktor Muayenehaneleri,
Soru 8-Büro kabul edilmeyenler hangileridir?
Cevap.Parti merkez ve büroları, Bankalar, Emlak Komisyoncuları,