İletişim Bilgileri

Adres:Hüsrev Gerede cad.
Ömer Rüştü Paşa sok.
No:3/A
Teşvikiye/Şişli/İSTANBUL
Telefon:0212 227 82 22
Fax:0212 227 82 52
E-Posta:yonetim@ozengroup.com
Elektrik Aboneliği
ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER ELEKTRİK TARİFELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ELEKTRİK SÖZLEŞMELERİNİN MUTLAK SURETTE KULLANICI ADINA OLMASI GEREKMEKTEDİR. BU NEDENLE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ (DEVİR) SÖZLEŞMELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER ŞÖYLEDİR
A) MESKEN SÖZLEŞMELERİ İÇİN :
Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belirleyen belge
Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Kira kontratı yok ise kira kontratından dolayı mal sahibi ile aralarında çıkabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğuna dair yazılı beyan ile birlikte ikametgah senedi Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.
B) MERDİVEN OTOMATİĞİ, ASANSÖR, HİDRAFOR GİBİ ORTAK KULLANIM YERLERİ APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ ADINA YAPILACAK İSE;
Apartman yönetimi karar defterinin Noter'den tasdikli yönetim kararının alındığı sayfanın fotokopisi
Yönetim kaşesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Yetkili kişi veya kişiler
Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.
C) İŞYERİ SÖZLEŞMELERİ İÇİN;
a) Şahıs Adına Yapılacak ise;
Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belgeleyen belge
Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt alınır)
Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.
b) Şirket Adına Yapılacak ise;
Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belgeleyen belge
Kiracı ise kira kontratının aslı ile birlikte fotokopisi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt alınır)
İmza sirküleri
Şirket kaşesi
Yetki belgesi (Noterce yetki belgesi verilmiş ise imza sirküleri istenmeyebilir)
Yetkili kişi veya kişiler
Güvence bedeli ve damga vergisi tahsil edilir. Enerji kesik ise açma bedeli tahsil edilir.
TEDAŞ'DAN İLK DEFA ELEKTRİK ALMAK İSTEYEN İSTEK SAHİPLERİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER
A) TALEP KABULÜ
Tedaş'a kayıtlı yetkili bir Elektrik Mühendisi veya tesisatçısı tarafından hazırlanmış plan veya proje
İstek yerine ait harici kroki
Abonman (talep) kartonu
Mal sahibi veya vekili (Noterce vekalet verilen) ise Tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğunu belgeleyen belge
Kiraya vermiş ise kira kontratının fotokopisi
Yapı kullanma izin belgesi (iskan)
Yapı ruhsatı
B) SÖZLEŞME YAPILMASI
Sözleşme esnasında ilgilisinden yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak;
a) Şirket adına yapılacak sözleşmelerde;
İmza Sirküleri
Şirket kaşesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Yetki belgesi (Noterce yetki belgesi verilmiş ise imza sirküleri istenmeyebilir)
Yetkili kişi veya kişiler
Vergi levhası fotokopisi (yoksa 3 ay içerisinde getireceğine dair taahhüt alınır)
Sözleşme bedelleri tahsil edilir.
b) Merdiven Otomatiği, Asansör, Hidrafor gibi Ortak Kullanım yerleri Apartman Yöneticiliği adına yapılacak ise;
Apartman yönetimi karar defterinin noterden tasdikli yönetim kararının alındığı sayfanın fotokopisi
Yönetim kaşesi
Yetkili kişi veya kişiler
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sözleşme bedelleri tahsil edilir.