İletişim Bilgileri

Adres:Hüsrev Gerede cad.
Ömer Rüştü Paşa sok.
No:3/A
Teşvikiye/Şişli/İSTANBUL
Telefon:0212 227 82 22
Fax:0212 227 82 52
E-Posta:yonetim@ozengroup.com
Toplantı Öncesi Hazırlık
İleride rahat edebilmek için her adımı kanun ve kararnamelere uygun atmalısınız.

Toplantıya Hazırlık İçin ;
1.Defterlerinizi işleyip hesaplarınızı yapınız.
2.Yasal Süreleri ve şekli ile Kat maliklerini davet ediniz.
3.Kat malikleri Kurulunda okunmak üzere FAALİYET RAPORUNUZU hazırlayınız.
4.Deneticiye Denetim Raporunu hazırlamasını hatırlatınız.
5.Toplantı Gündemini Hazırlayınız.
6.Binanızdaki sorunları, komşuların şikayetlerini belirleyiniz.
7.Eski dönem harcamalarınıza bakarak ve sorunları da göz önüne alarak müteakip dönem için kat malikleri kuruluna sunulmak üzere bir taslak İŞLETME PROJESİ hazırlayınız.
8.Çatı, boya, asansör değiştirme gibi büyük projeler önerecekseniz bunlar ile ilgili TEKNİK ve FİYAT önçalışması yapınız. (toplantıda insanlar sorunlarının hangi teknik ile kaç paraya çözüleceğini bilmek isteyecekler ve ona göre karar vereceklerdir.)
9.Hazirun Cetveli hazırlayınız.(Katılanların Asıl ve Vekil Olarak işleyecek ve imzalarını alacaksınız.)
10.Bütün fatura-Makbuz ve Evrakınızı düzenleyiniz.
11.Karar defteri ve varsa yaptığınız sözleşme ve garanti belgelerini yeni yönetime devretmek üzere tanzim ediniz.
12.Toplantıda karmaşa yaşanmaması için bir sonraki dönem için düşündüğünüz yönetici ve deneticiler ile ön görüşme yapınız.
13.Toplantıda divan oluşturacaksanız hazrlığını yapınız.
14.Gündeminizde Saygı duruşu varsa döneminizde vefat etmiş komşularınızı anacaksanız hazırlık yapınız.
15.Toplantı yerine herkesten önce gidiniz.Gerekli ikram, oturacak yer sayısı, ışık vs. kontrol ediniz.